• Dầu máy nén khí Mobil Rarus 830

    Do phải tiếp xúc với môi chất làm lạnh cũng như sự thay đổi nhiệt độ, áp suất liên tục của môi trường trong máy nén lạnh nên yêu cầu đối với dầu bôi trơn cho máy nén lạnh, máy điều hòa nhiệt độ rất khắt khe. Dầu phải có tính chống mài mòn nhiệt độ thấp, trơ với tác nhân lạnh, độ ổn định oxy hóa tốt, độ ổn định nhiệt độ cao, nhiệt độ đông đặc rất thấp, đặc tính chống tạo bọt thấp, thành phần không có nước, cặn cũng như nhựa, sáp.

    Read more
  • Read more
  • Read more