• Có nên thay đổi ga lạnh trong hệ thống?

    - Không nên thay đổi ga lạnh cho hệ thống lạnh. Vì, khi thiết kế hệ thống lạnh,người thiết kế đã tối ưu hóa hệ thống theo đặc điểm ga lạnh đã sử dụng. Vì vậy, khi thay đổi có thể những ưu việt và hiệu suất hệ thống không còn nữa.
    - Trong trường hợp nhất thiết phải thay thế ga lạnh mới, thì phải tính toán lại năng suất lạnh và chọn van tiết lưu và ống mao mới cho phù hợp với ga lạnh mới. Thay mới các phin sấy lọc.
    - Lưu ý : Khi dùng ga lạnh mới phải súc rửa kỹ toàn hệ thống, đặc biệt khi sử dụng dầu nhớt khác.

    Read more